Škola v přírodě s výukou plavání na Šumavě

Letos jsme navštívili horský hotel Čertův mlýn, kde nás přivítali čtyři mladí instruktoři. Měli pro děti připravený program na celý týden a věnovali se jim při sportovních hrách, zdravovědě, výuce plavání a při večerním zábavním programu. Pro každý den zvolili jinou tematickou zábavu se zaměřením na hudební výchovu, výtvarnou výchovu, společenské hry, taneční večer a promítání pohádky. Zaujala nás polodenní vycházka do Enviromentálního centra Železná Ruda apřekrásná podzimní příroda. Čekala nás prohlídka muzea sexpozicí šumavských lesů a historie lyžování. Dětem se velmi líbila expozice o rostlinách, houbách a zvířatech. Kromě vysoké zvěře obdivovaly film o rysovi, bobří dům a hnízdo čápa černého.

Děti chodily každý den na vycházky do okolí hotelu, hledaly přírodniny, prohlédly si přírodní úkazy. Hrály vědomostní a pohybové hry, denně sportovaly na tartanovém hřišti nebo na louce u hotelu. Zbýval čas na četbu, kreslení a psaní. Během pěti dnů si většina dětí osvojila nebo vylepšila plavecký styl. Díky odbornému vedení plavecké výuky a dobře voleným hrám, přiměřeně kdovednostem i věku dětí, odjížděli žáci snovými zážitky a celkově spokojeni. Týdenní pobyt nám rychle utekl. Na závěr pobytu dostaly děti jako překvapení jízdu kočárem, která pro ně byla neobvyklým zážitkem, bylo to hezké rozloučení se Šumavou.

Zapsala Mgr. Jiřina Dvořáková, Ing. Monika Melicharová za 3. A, 3. B

Škola vpřírodě svýukou plavání na Šumavě - ZŠ pro děti
Škola vpřírodě svýukou plavání na Šumavě – ZŠ pro děti