Veronika Kubínková

Marketing manager, instruktor
  • Vystudovala Univerzitu Karlovu, obor Humanitní vzdělanost, kde se zamilovala do ryzí filosofie a vlídné duše profesora Jana Sokola.
  • V nejsledovanější soukromé televizi provětrala stojaté vody mediálního PR.
  • Studuje na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Arts Management, kde by měla jako nejstarší chovanka odpromovat na začátku roku 2023.
  • Lektorka ZŠ Plavání a ZŠ Enviro, marketingová manažerka ZŠ PRO DĚTI.