Alena Bendová

Lektorka

Absolventka magisterského studia Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (2014).

​Absolventka certifikovaného bakalářekého programu Psychologie zdraví a kvality života (2010).

​Koordinátorka dobrovolníků pro volební i osvětové kampaně. Produkční činnost. (2013–2020)

​Obchodní zástupkyně a marketingová manažerka v energetické společnosti Nano Energies a.s. zabývající se  moderní energetikou a přechodem k obnovitelným zdrojům. (2016-2018)

​Environmentální konzultantka pro firmy za agenturu Envirostyl. (2019)

​Fundraiserka a osoba pro styk s veřejností za spolek Prales dětem. Koordinátorka dobrovolníků na programu v Indonésii. (2016–2020)

​Lektorka výchovně vzdělávacího environmentálního projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) ve školách v ČR v českém i anglickém jazyce. (2019-2020)