ZŠ Bubnování

Bubenické workshopy ZŠ BUBNOVÁNÍ jsou unikátní formou vzdělávání v oblasti hudby spojující zábavu, sebeuvědomění a kultivaci rytmického cítění pro děti mladšího školního věku.

JAK PROBÍHAJÍ BUBENICKÉ WORKSHOPY?

Děti absolvují devadesáti minutový bubenický workshop, který je rozdělen na čtyři části:

● Bubenická show – praktická ukázka hry na bicí soupravu, seznámení s různými typy bubnů a perkusivních nástrojů

● Výroba shakeru – děti dostanou materiály na výrobu vlastního rytmického nástroje, který si poté mohou odnést domů

● Rytmické základy – děti se učí pomocí rytmických her pracovat s rytmem a vymýšlet svoje vlastní variace, kdy používají svůj vytvořený shaker. Tato část slouží k uvolnění těla i mysli a zdravému sebeprosazení

● Rytmická spolupráce – v závěrečné fázi workshopu jsou děti rozděleny do skupin a vymyslí rituální pokřik, kdy využívají rytmus, tanec a hlas. Tato část workshopu slouží k podpoře kreativity a posílení spolupráce mezi dětmi navzájem jako nejlepší prevence šikany PRO KOHO JSOU BUBENICKÉ WORKSHOPY URČENY? Náplň bubenických workshopů je vhodná pro děti první až páté třídy základních škol. Jeden bubenický workshop má kapacitu jedné třídy ZŠ (15-30 dětí). PROČ ZŠ BUBNOVÁNÍ? Spojením lektorských zkušeností bubenice Kláry Bohmové a moderní metodiky ZŠ PRO DĚTI vzniká unikátní formát zábavné výuky rytmu a rozšíření znalostí o bicí soupravě a perkusivních nástrojů.

● Bubnování stojí v základech lidské civilizace jako nejstarší komunikační nástroj. Použití bubnů sledujeme u archaických kultur jako součást náboženských ceremonií či jako nástroj spojení se silami, které nás přesahují

● Bubnováním můžeme dojít stavu relaxace i nabuzení, harmonizuje tělo i mysl a při sjednoceném bubnování více lidí zároveň se učíme spojit se jak se sebou samými, tak se všemi navzájem v přátelském duchu

● Bubnování je jak zábavou, tak i dovedností, kterou lze kultivovat a tím podpořit zdravé sebeprosazení, naslouchání sobě navzájem a vzájemnou spolupráci dětí mezi sebou

● Bubnování slouží jako prevence stresu

● Díky propojení bubenické profesionality a poznatků z psychologie přináší bubenické workshopy kvalitní výuku základu rytmu díky svěží metodice hrou a citlivý přístup k dětem jako základním pilířem komunikace

● Program ZŠ BUBNOVÁNÍ byl vytvořen k podpoře zdravých vztahů mezi dětmi jako prevence šikany na základních školách

Program je připraven a veden zkušenou lektorkou a profesionální muzikantkou Klárou Bohmovou.