Víkend v pohybu

PROČ VÍKEND V POHYBU
 • Máme četné zkušenosti s pořádáním různorodých dětských sportovních i zábavních akcí a vedením dětských skupin
 • Nahrazujeme hodiny tělesné výchovy, o které děti přišly v důsledku vládních opatření při epidemii COVID
 • Zlepšujeme hrubou i jemnou motoriku žáků
 • Budujeme trvale udržitelný pozitivní vztah ke sportu a pohybovým aktivitám obecně, jakožto zásadnímu preventivnímu prostředku vůči škodlivým společenským vlivům
 • Konkurujeme sociálním sítím a počítačovým hrám a ukazujeme dětem sílu fyzických zážitků a aktivně stráveného času
 • Do všech společných aktivit vnášíme přesah sebepoznání a budování přirozené sebedůvěry, utužování vztahů ve skupině, vzájemný respekt a spolupráci v kolektivu
 • Zásluhou pečlivě připraveného a pestrého programu tráví děti intenzivně a smysluplně svůj volný čas
 • Volíme aktivity odpovídající věku a úrovni pohybové zdatnosti všech účastníků
 • Přispíváme do rozpočtu školy nájmem za využívaná sportoviště a zázemí
JAK TO PROBÍHÁ
 • Děti absolvují v průběhu každého víkendu celkem šest devadesátiminutových sportovních a zábavních bloků v tělocvičně, třídě, hřišti nebo okolí školy.
 • Pro každý den je zajištěn teplý oběd, dvě svačiny a pitný režim po celý den
CO JE POTŘEBA, ABY SE KURZ USKUTEČNIL
 • Kurzy organizujeme každý víkend, věk účastníků je 6-12 let. Minimální počet přihlášených žáků je 20, maximální 30 na každý kurz. Lze se přihlásit pouze na jeden den kurzu. Přihlášky probíhají pomocí rezervačního systému. Případné konání akce a její průběh se řídí Opatřením PES a je v souladu s jeho aktuálními pravidly.

 

Objednat kurz