Víkend v pohybu pro veřejnost

Víkend v pohybu je celovíkendový kurz formou příměstského táboru konající se přímo v prostorách škol. Děti přichází mezi 9.30- 10.00 a opouští areál mezi 16.45- 17.15. Kurzy organizujeme každý víkend, věk účastníků je 6-12 let. Minimální počet přihlášených žáků je 20, maximální 30. Přihlášky probíhají pomocí rezervačního systému. Případné konání akce a její průběh se řídí Opatřením PES a je v souladu s jeho aktuálními pravidly. Cena kurzu za oba dny činí 1 700 Kč, cena za jeden den je 1 000 Kč. Lze žádat o příspěvek u své zdravotní pojišťovny.

Děti absolvují v průběhu každého víkendu celkem šest devadesátiminutových sportovně- zábavních bloků v tělocvičně, třídě nebo venku, v okolí školy.

Pro každý den je zajištěn teplý oběd, dvě svačiny a pitný režim po celý den

Program sobotních bloků:
  • Základní gymnastika – různé druhy běhů a skoků, hody, lezení, šplhání, překonávání překážek, zpevňování a akrobatická příprava
  • Míčové hry – basketbal, kopaná, vybíjená, přehazovaná, rugby, raketové sporty, florbal
  • Netradiční sporty – žonglování, diabolo, yoyování, kanjam, Ultimate Frisbee, pouštění draků
Program nedělních bloků:
  • Smyslové hry – bystření pozornosti, zrychlování postřehu, zlepšování senzorického vnímání pomocí vypojování jednotlivých smyslů
  • Zábavní blok – vyrábění, výtvarné hry, stolní a společenské hry
  • Teambuildingové aktivity – hry zlepšující spolupráci v kolektivu, utužující vztahy, upevňující důvěru, vymezující role v rámci týmu při společném plnění cíle