Letní kempy Air Force s kurzy pro školy a veřejnost

Naše vzdělávací a sportovní tábory pro školy a veřejnost "ZŠ pro děti" pořádájí školní organizace jako příměstské tábory sportovně vzdělávací s doučovacími kurzy pro děti.

Příměstský tábor v Praze

Příměstské tábory a letní kempy 2021 Air Force

Dětské letní tábory - příměstské tábory s letními kempy 2021 Air Force - ZŠ pro děti jsou sportovní a vzdělávací kurzy pro školy a veřejnost

ZŠ pro děti přináší sportovně vzdělávací kurzy a tábory pro děti a doučování.

Pořádáme též školy v přírodě pro školní organizace.

letní příměstské tábory

LETNÍ KEMPY 2021 AIR FORCE - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ZDARMA

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Leták letní kempy Air Force 2021 - příměstské tábory pro děti Praha - dětský tábor

O PROJEKTU

V návaznosti na Výzvu MŠMT s názvem „Letní kempy 2021“ čili dětské tábory jsme ve spolupráci se ZŠ PRO DĚTI, z.s. vytvořili program letních příměstských táborů, které se konají v areálech školských zařízeních a jejich okolí a to převážně v Praze a středních Čechách. Jedná se celkem o 200 pětidenních příměstských kempů v měsících červenec a srpen. Projekt je personálně zajištěn učiteli, lektory a studenty pedagogických oborů, přičemž na jeden tábor čítající 15-20 dětí připadají dva lektoři. Prázdninový projekt je součástí vzdělávací strategie MŠMT ČR a má sloužit jako podpora vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru. Kempy jsou pro děti zcela zdarma a zahrnují osmihodinový program s lektory, oběd, dvě svačiny a pitný režim po celý den.

CÍLE PROJEKTU

 • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci
 • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku
 • obnovit pracovní a studijní návyky dětí
 • podpořit zájem dětí o vzdělávání
 • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí
 • podpořit návyky zdravého životního stylu
 • podpořit pohybové aktivity dětí

 

JAK TO PROBÍHÁ

Dětem je denně zajištěna osmihodinová péče. Každý kemp trvá vždy pět dnů, přičemž děti absolvují každý den celkem čtyři devadesátiminutové sportovní a zábavně-výukové bloky.

Témata bloků jsou: Všeobecný pohybový rozvoj, Environmentální vzdělávání, Teambuildingové aktivity, Moderní hudební výchova.

Využívána jsou prioritně venkovní hřiště, tělocvična školy, třída a pokud to umožňují podmínky, také blízká okolí školy.

Denně je zajištěn teplý oběd, dvě svačiny a pitný režim po celý den.

PROGRAM MODERNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY

 • Přípravná cvičení a práce s hlasem – improvizace, rytmická rozcvička, hudební pexeso, rytmické hry, dechová cvičení, yoga, zpívání, rapování, hudební nápodoba (beatbox)
 •  Rytmická průprava – hraní na perkuse, vytleskávání rytmu, propojení rytmu s pohybem
 •  Hudební analýza – rozpoznávání nástrojů, orientace v hudebních žánrech
 •  Skladba – práce se slovy a textem, vytváření vlastní skladby, základy dýdžejingu
 •  Hudební synestezie: vyjadřování emocí hudební formou

PROGRAM VŠEOBECNÉHO POHYBOVÉHO ROZVOJE

 • Základní gymnastika – různé druhy běhů a skoků, hody, lezení, šplhání, překonávání překážek, zpevňování a akrobatická příprava
 •  Míčové hry – basketbal, kopaná, vybíjená, přehazovaná, rugby, raketové sporty, florbal
 •  Netradiční sporty – žonglování, diabolo, yoyování, kanjam, Ultimate Frisbee, pouštění draků
 •  Smyslové hry – bystření pozornosti, zrychlování postřehu, zlepšování senzorického vnímání pomocí vypojování jednotlivých smyslů
 •  Stolní hry – vyrábění, výtvarné hry, deskové a společenské hry

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Voda – koloběh vody, problematika nedostatku pitné vody, znečištění vodstva

Vzduch – polutanty v ovzduší, udržitelný rozvoj, zelené město

Půda – funkce půdního systému, ekologické zemědělství, udržitelný rozvoj

Stav nebezpečí – základy první pomoci, chování v krizových situacích, živelné katastrofy

Příroda a já – třídění odpadu, ekologické chování

TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY

Stmelující hry podporující resocializační proces u dětí. Hry podporují týmovou spolupráci, toleranci i přirozenou soutěživost.

Teambuliding Letní kempy 2021 - příměstské tábory ZŠ Pro děti - letní tábory v Praze

PROČ LETNÍ KEMP AIRFORCE

 • Máme zkušenosti s pořádáním různorodých dětských vzdělávacích, sportovních i zábavních akcí a vedením různorodých dětských skupin.
 •  Je pro nás důležitý zejména kvalitní obsah, spokojenost dětí a v důsledku zlepšování úrovně vzdělanosti i pohybové zdatnosti obyvatelstva
 •  Hravou formou nahrazujeme hodiny tělesné výchovy, hudební výchovy a fragmentálně dalších předmětů, o které děti přišly v důsledku vládních opatření při epidemii COVID.
 •  Zlepšujeme hrubou i jemnou motoriku žáků
 •  Budujeme trvale udržitelný pozitivní vztah ke sportu a pohybovým aktivitám obecně, jakožto zásadnímu preventivnímu prostředku vůči škodlivým společenským vlivům
 •  Konkurujeme sociálním sítím a počítačovým hrám a ukazujeme dětem sílu fyzických zážitků a aktivně stráveného času
 •  Unikátní metodikou hudební výchovy budujeme u dětí muzikalitu a vztah k umění obecně
 • Posilujeme vnímání hudby a přirozenou formou učíme pochopit její základní mechanizmy
 •  Pomáháme dětem rozvíjet kreativitu a abstraktní myšlení
 •  Klademe důraz na poznávání fauny a flory a všech přírodních mechanismů a snažíme se přispět k ambici budování lepšího světa pro rostliny, zvířata i lidi.
 •  Do všech společných aktivit vnášíme přesah sebepoznání a budování přirozené sebedůvěry, utužování vztahů ve skupině, vzájemný respekt a spolupráci v kolektivu
 • Zásluhou pečlivě připraveného a pestrého programu tráví děti intenzivně a smysluplně svůj volný čas
 • Volíme aktivity odpovídající věku a úrovni duševní i pohybové zdatnosti všech účastníků
 • Díky Výzvě MŠMT jsme schopni kurzy uskutečnit pro děti zcela zdarma

CO JE POTŘEBA, ABY SE KURZ USKUTEČNIL?

Kempy (dětské tábory) pořádáme ve všech týdnech v červenci a srpnu pro děti, které plnily v roce 2020/2021 školní docházku. Minimální počet přihlášených žáků je 15, maximální 20 na každý kurz.

Konání akce a její průběh se řídí Opatřením PES či jinými vládními nařízeními a je v souladu s aktuálními pravidly. V případě nutnosti je předem zajištěno antigenní testování přímo v místě konání.

Letní kempy 2021 - Příměstské tábory ZŠ pro děti - MŠMT

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Přihlášky probíhají pomocí rezervačního systému: letní kempy airforce

 

Rezervační systém je spuštěn od 9.6.2021 !!

Pokud jste nenašli vaší školu, vyčkejte. Školy jsou do systému doplňovány průběžně.

KOORDINÁTOŘI PROJEKTU

Hlavní instruktor a provozní manager

Hlavní instruktor a provozní manager.

Eva Schrollová

Instruktorka a lektorka

Alena Bendová Environmentální konzultantka ZŠ Enviro

Instruktorka a lektorka

Petra Husková - instruktorka

Provozní manager pro veřejnost

Michal Trs - instruktor

Instruktor

Petr Černý Instruktor Držitel certifikátu Učitel plavání. Držitel trenérské Licence ČSVP 3.třídy. Aktivní hráč v nejvyšší české lize vodního póla Juniorský reprezentant ve vodním pólu. Osmi násobný mistr republiky ve vodním pólu. Trenér starších žáků a dorostenců vodního póla.

Instruktor a obchodní zástupce.

Klára Bohmová učitelka hudby - ZŠ pro děti - dětské kurzy a tábory

Učitelka hudby

Antoním Dlapa - ZŠ pro děti - Praha

Učitel hudby

Tanita učitelka hudby - kurzy pro děti

Učitelka hudby

Učitel hudby

ZŠ PRO DĚTI

Sportovní a vzdělávací aktivity

ZS-pro-deti-logo-nav-menu.png
ZS-Formy-kurzu-plavani-logo-.png

Plavecké kurzy

ZS-Formy-kurzu-ZS-Lyzovani-logo-.png

Lyžařské kurzy

ZS-Formy-kurzu-ZS-Enviro-logo-.png

Environmentální kurzy

ZS-Formy-kurzu-ZS-Doma-logo-1-1.png

Škola doma

ZS-Formy-kurzu-ZS-Vylety-logo-1-2.png

Nejen školní výlety

ZS-Formy-kurzu-ZS-Academy-logo-1-1.png

Zahraniční projekt

Reference

ZŠ Plavání Praha kurzy plavání pro školy a lekce plavání pro veřejnost
Příspěvky rodičů
Rodič – „Hoďte je do vody ať plavou“
To není titulek do novin a ani se to netýká politiků. Týká se to především personálu ZŠ Jílové. Ti, kdo je pomyslně hodily do vody už s politikou něco málo do činěni mají, ...
ZŠ Plavání kurzy plavání pro školy i veřejnost víkendové příměstské tábory 05
Příspěvky rodičů
Letní kurzy plavání
Doufám že budete příští rok opět pořádat příměstský plavecký tábor v Hloubětíně. Byly to ty nejlépe investované peníze za letní kurz a nadšení z tábora stále přetrvává už ...