Letní kempy Air Force s kurzy pro školy a veřejnost

Naše vzdělávací a sportovní tábory pro školy a veřejnost "ZŠ pro děti" pořádájí školní organizace jako příměstské tábory sportovně vzdělávací s doučovacími kurzy pro děti.

Příměstský tábor v Praze

Příměstské tábory a letní kempy 2021 Air Force

Dětské letní tábory - příměstské tábory s letními kempy 2021 Air Force - ZŠ pro děti jsou sportovní a vzdělávací kurzy pro školy a veřejnost

ZŠ pro děti přináší sportovně vzdělávací kurzy a tábory pro děti a doučování.

Pořádáme též školy v přírodě pro školní organizace.

letní příměstské tábory

LETNÍ KEMPY 2021 AIR FORCE - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ZDARMA

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Leták letní kempy Air Force 2021 - příměstské tábory pro děti Praha - dětský tábor

O PROJEKTU

V návaznosti na Výzvu MŠMT s názvem „Letní kempy 2021“ čili dětské tábory jsme ve spolupráci se ZŠ PRO DĚTI, z.s. vytvořili program letních příměstských táborů, které se konají v areálech školských zařízeních a jejich okolí a to převážně v Praze a středních Čechách. Jedná se celkem o 200 pětidenních příměstských kempů v měsících červenec a srpen. Projekt je personálně zajištěn učiteli, lektory a studenty pedagogických oborů, přičemž na jeden tábor čítající 15-20 dětí připadají dva lektoři. Prázdninový projekt je součástí vzdělávací strategie MŠMT ČR a má sloužit jako podpora vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru. Kempy jsou pro děti zcela zdarma a zahrnují osmihodinový program s lektory, oběd, dvě svačiny a pitný režim po celý den.

CÍLE PROJEKTU

 • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci
 • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku
 • obnovit pracovní a studijní návyky dětí
 • podpořit zájem dětí o vzdělávání
 • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí
 • podpořit návyky zdravého životního stylu
 • podpořit pohybové aktivity dětí

 

JAK TO PROBÍHÁ

Dětem je denně zajištěna osmihodinová péče. Každý kemp trvá vždy pět dnů, přičemž děti absolvují každý den celkem čtyři devadesátiminutové sportovní a zábavně-výukové bloky.

Témata bloků jsou: Všeobecný pohybový rozvoj, Environmentální vzdělávání, Teambuildingové aktivity, Moderní hudební výchova.

Využívána jsou prioritně venkovní hřiště, tělocvična školy, třída a pokud to umožňují podmínky, také blízká okolí školy.

Denně je zajištěn teplý oběd, dvě svačiny a pitný režim po celý den.

PROGRAM MODERNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY

 • Přípravná cvičení a práce s hlasem – improvizace, rytmická rozcvička, hudební pexeso, rytmické hry, dechová cvičení, yoga, zpívání, rapování, hudební nápodoba (beatbox)
 •  Rytmická průprava – hraní na perkuse, vytleskávání rytmu, propojení rytmu s pohybem
 •  Hudební analýza – rozpoznávání nástrojů, orientace v hudebních žánrech
 •  Skladba – práce se slovy a textem, vytváření vlastní skladby, základy dýdžejingu
 •  Hudební synestezie: vyjadřování emocí hudební formou

PROGRAM VŠEOBECNÉHO POHYBOVÉHO ROZVOJE

 • Základní gymnastika – různé druhy běhů a skoků, hody, lezení, šplhání, překonávání překážek, zpevňování a akrobatická příprava
 •  Míčové hry – basketbal, kopaná, vybíjená, přehazovaná, rugby, raketové sporty, florbal
 •  Netradiční sporty – žonglování, diabolo, yoyování, kanjam, Ultimate Frisbee, pouštění draků
 •  Smyslové hry – bystření pozornosti, zrychlování postřehu, zlepšování senzorického vnímání pomocí vypojování jednotlivých smyslů
 •  Stolní hry – vyrábění, výtvarné hry, deskové a společenské hry

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Voda – koloběh vody, problematika nedostatku pitné vody, znečištění vodstva

Vzduch – polutanty v ovzduší, udržitelný rozvoj, zelené město

Půda – funkce půdního systému, ekologické zemědělství, udržitelný rozvoj

Stav nebezpečí – základy první pomoci, chování v krizových situacích, živelné katastrofy

Příroda a já – třídění odpadu, ekologické chování

TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY

Stmelující hry podporující resocializační proces u dětí. Hry podporují týmovou spolupráci, toleranci i přirozenou soutěživost.

Teambuliding Letní kempy 2021 - příměstské tábory ZŠ Pro děti - letní tábory v Praze

PROČ LETNÍ KEMP AIRFORCE

 • Máme zkušenosti s pořádáním různorodých dětských vzdělávacích, sportovních i zábavních akcí a vedením různorodých dětských skupin.
 •  Je pro nás důležitý zejména kvalitní obsah, spokojenost dětí a v důsledku zlepšování úrovně vzdělanosti i pohybové zdatnosti obyvatelstva
 •  Hravou formou nahrazujeme hodiny tělesné výchovy, hudební výchovy a fragmentálně dalších předmětů, o které děti přišly v důsledku vládních opatření při epidemii COVID.
 •  Zlepšujeme hrubou i jemnou motoriku žáků
 •  Budujeme trvale udržitelný pozitivní vztah ke sportu a pohybovým aktivitám obecně, jakožto zásadnímu preventivnímu prostředku vůči škodlivým společenským vlivům
 •  Konkurujeme sociálním sítím a počítačovým hrám a ukazujeme dětem sílu fyzických zážitků a aktivně stráveného času
 •  Unikátní metodikou hudební výchovy budujeme u dětí muzikalitu a vztah k umění obecně
 • Posilujeme vnímání hudby a přirozenou formou učíme pochopit její základní mechanizmy
 •  Pomáháme dětem rozvíjet kreativitu a abstraktní myšlení
 •  Klademe důraz na poznávání fauny a flory a všech přírodních mechanismů a snažíme se přispět k ambici budování lepšího světa pro rostliny, zvířata i lidi.
 •  Do všech společných aktivit vnášíme přesah sebepoznání a budování přirozené sebedůvěry, utužování vztahů ve skupině, vzájemný respekt a spolupráci v kolektivu
 • Zásluhou pečlivě připraveného a pestrého programu tráví děti intenzivně a smysluplně svůj volný čas
 • Volíme aktivity odpovídající věku a úrovni duševní i pohybové zdatnosti všech účastníků
 • Díky Výzvě MŠMT jsme schopni kurzy uskutečnit pro děti zcela zdarma

CO JE POTŘEBA, ABY SE KURZ USKUTEČNIL?

Kempy (dětské tábory) pořádáme ve všech týdnech v červenci a srpnu pro děti, které plnily v roce 2020/2021 školní docházku. Minimální počet přihlášených žáků je 15, maximální 20 na každý kurz.

Konání akce a její průběh se řídí Opatřením PES či jinými vládními nařízeními a je v souladu s aktuálními pravidly. V případě nutnosti je předem zajištěno antigenní testování přímo v místě konání.

Letní kempy 2021 - Příměstské tábory ZŠ pro děti - MŠMT

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Přihlášky probíhají pomocí rezervačního systému: letní kempy airforce

 

Rezervační systém je spuštěn od 9.6.2021 !!

Pokud jste nenašli vaší školu, vyčkejte. Školy jsou do systému doplňovány průběžně.

KOORDINÁTOŘI PROJEKTU

Ondřej Petiška

Hlavní instruktor

Petr Černý

Hlavní instruktor a obchodní manager pro Moravu

ZŠ PRO DĚTI

Sportovní a vzdělávací aktivity

ZS-pro-deti-logo-nav-menu.png
ZS-Formy-kurzu-plavani-logo-.png

Plavecké kurzy

ZS-Formy-kurzu-ZS-Lyzovani-logo-.png

Lyžařské kurzy

ZS-Formy-kurzu-ZS-Enviro-logo-.png

Environmentální kurzy

ZS-Formy-kurzu-ZS-Doma-logo-1-1.png

Škola doma

ZS-Formy-kurzu-ZS-Vylety-logo-1-2.png

Nejen školní výlety

ZS-Formy-kurzu-ZS-Academy-logo-1-1.png

Zahraniční projekt

Reference

ZŠ Plavání Praha kurzy plavání pro školy a lekce plavání pro veřejnost
Příspěvky rodičů
Rodič – „Hoďte je do vody ať plavou“
To není titulek do novin a ani se to netýká politiků. Týká se to především personálu ZŠ Jílové. Ti, kdo je pomyslně hodily do vody už s politikou něco málo do činěni mají, ...
ZŠ Plavání kurzy plavání pro školy i veřejnost víkendové příměstské tábory 05
Příspěvky rodičů
Letní kurzy plavání
Doufám že budete příští rok opět pořádat příměstský plavecký tábor v Hloubětíně. Byly to ty nejlépe investované peníze za letní kurz a nadšení z tábora stále přetrvává už ...