Legenda - Příměstské tábory v Praze a školy v přírodě

Legenda - Příměstské tábory v Praze a školy v přírodě pro ZŠ a veřejnost. Představení dětských kurzů a příměstských táborů a ceník kurzů.

Legenda o příměstských táborech v Praze a školy v přírodě pro ZŠ a veřejnost. Přečtěte si představení dětských kurzů a příměstských táborů a také náš ceník kurzů ZŠ PRO DĚTI.

Ostrov Socci - knižní publikace pro děti - dobrodružný pohádkový příběh z nakladatelství Kosmas

LEGENDA

Drtili by se, ale neučili

Trénovali by tělo, a přesto by ho neuměli použít

Znali by minulost, ale nechtěli by se poučit z chyb

Ochočili by celý svět

Stáli by vedle sebe, a přesto by se neviděli

Rozkazovali by

Slyšeli by hudbu, ale nic necítili

Takoví by byli, kdyby byli člověci a přestali být lidi

Drtili by se, ale neučili

Trénovali by tělo, a přesto by ho neuměli použít

Znali by minulost, ale nechtěli by se poučit z chyb

Ochočili by celý svět

Stáli by vedle sebe, a přesto by se neviděli

Rozkazovali by

Slyšeli by hudbu, ale nic necítili

Takoví by byli, kdyby byli člověci a přestali být lidi

Lidé žili v dávné minulosti ve větší pospolitosti, blíže jeden druhému, v harmonii se Zemí i všemi jejími obyvateli –
rostlinami, zvířaty a kouzelnými bytostmi. Sílící lidská chamtivost ovšem postupně zpřetrhala vzájemné vazby a kouzelné bytosti se rozhodly ze světa ovládaného lidmi utéct. Odňaly část pevniny a odpluly pryč, mimo dosah lidstva.
Globus - kniha Ostrov Socci ZŠ Pro děti - kurzy plavání a školy v přírodě - školní výlety - harmonie s rostlinami a zvířaty

Z poloostrova vzhledu vysoké boty odplouvá odejmutý kus tajuplné pevniny – Socci (čti soky), ostrov ve tvaru onuce – předchůdce ponožky. Výraz onuce časem přehlíživé lidstvo začalo používat v přeneseném významu jako něco opovrženíhodného, nepotřebného, něco, na co by se mělo nejlépe úplně zapomenout..

To se také postupně stalo. Dlouhá, předlouhá léta lidstvo zcela ignoruje existenci ostrovanů a ti se drží co nejdále od lidí.

Mapa Ostrov Socci kniha pro děti- ZŠ Pro děti - plavecké kurzy s programem pro děti - školní výlety

V době, kdy nadvládu nad Zemí postupně získává zlověstný panovník Pepin, se ale svět kouzelných bytostí a lidí opět spojí.

Pepin - kniha Ostrov Socci ZŠ Pro děti - plavecké kurzy a školy v přírodě - školní výlety - harmonie s rostlinami a zvířaty

To, když na ostrově ztroskotá výletní loď. Její osazenstvo se po nečekaných zážitcích na kouzelném ostrově a při následném návratu zpět domů stává hrdiny a zachránci celého světa.

Loď Kristýna kniha Socci - ZŠ Pro děti - školy v přírodě a plavecké tábory - školní výlety s plaváním

P es, buldoček jménem Marcel, je považován za největšího z nich.

Pes Marcel - kniha Ostrov Socci ZŠ Pro děti - dětské plavecké kurzy a školy v přírodě - organizace školních výletů

N a scénu znovu propojeného světa následně přichází chlapík jménem Dobrilo, který na ostrově Socci zakládá centrum přirozeného učení ZŠ PRO DĚTI se všemi jeho součástmi a s pomocí tamních kouzelníků/mudrců vytvoří také první celoplanetární virtuální město – Dobrilo.

Online doučování Dobrilo - online kurzy Dobrilo - škola doma pro děti ZŠ Pro děti - škola online
ZŠ Výlety pořádání školních dětských výletů a výletů pro veřejnost - školní výlety pořádání
Příměstské tábory ZS Plavání organizace plaveckých kurzů - školy v přírodě a plavecké kurzy - dětský tábor
Příměstské kempy ZŠ Lyžování lyžařské kurzy pro děti - kurzy lyžování - organizace lyžařských kurzů
Příměstské tábory ZŠ Enviro škola v přírodě - organizace škol v přírodě a školních výletů - plavecký tábor s programem
Příměstské tábory ZŠ Doma online výuka a doučování - online kurzy pro děti - online kurzy tance