Základní škola Be Open, s.r.o.

Dobrý den,na základě zpětné vazby od rodičů chceme touto cestou ještějednou poděkovat za vydařený týden. Děti oceňují předevšímpestrý program, který zahrnoval jak sportovní, tak kreativníčinnosti. Děti také měly v instruktory důvěru a nebylo pro něobtížné komunikovat své potřeby a případné obavy zejména zplavání. Rodiče vyzdvihují posílení kladného vztahu k „vodě“. Myprůvodci oceňujeme především partnerský a respektující přístupk dětem. R. B., A. B, Z. K, V. K. Základní škola Be Open, s.r.o.

Více informací